Typecursus info

Over blind typen leren

Typen met tien vingers, oftewel blind typen, was ooit een vaardigheid dat alleen een vereiste was voor meisjes, die als typiste of secretaresse gingen werken. De ouders van nu, die zelf vaak niet hebben leren typen, zien blind typen nu als een vaardigheid die hun kinderen een voorsprong zal geven. Tijdens hun schoolopleiding en latere werkkring moeten de kinderen van nu immers steeds vaker typen om te communiceren.

afbeelding TICKEN typecursus van een baby aan het typen op de laptop

Het blind typen bestaat al sinds het einde van de 19 eeuw. Christopher Sholes, de uitvinder van de eerste productieschrijfmachine, noemde de eerste typemachine de Type-Writer, omdat een 'type', wat een gegoten letter is, tegen een carbon papier op een vel papier sloeg en zo schreef.

De tijden zijn veranderd. Waar vroeger tientallen vrouwen in de typekamer zaten te blind typen, wordt iedereen geacht zelf te typen. Bijna de helft van de beroepsbevolking achter een toetsenbord. Het overgrote deel van die personen hebben geen cursus blind typen gevolgd. Daardoor typen zij met enkele vingers, steeds kijkend waar de volgende letter op het toetsenbord staat. De Engelsen hebben voor dat zoekend typen een mooie term, ‘hunt and peck’. Daarmee verwijzen ze naar het proces hoe een kip haar eten zoekt en pikt, zoekt en pikt, zoekt...

Valkuil bij het leren blind typen

Het leren blind typen kent een grote valkuil, die iedereen die een cursus blind typen volgt ervaart. Je merkt dat je de eerste maand(en) sneller zou zijn door op je oude, vertrouwde manier te typen. Een cursist vertelt: "Ik kwam in het begin tijdens het blind typen niet verder dan 80 aanslagen per minuut en had vaak de neiging om in het dagelijks werk weer met 2 vingers te typen. Er wachtte immers zoveel e-mails om te beantwoorden! Inmiddels is het een jaar nadat ik de cursus blind typen leerde en is mijn gemiddelde snelheid ver boven de 200. En mijn snelheid van typen gaat nog steeds omhoog. 360 apm, de typesnelheid van mijn vrouw (zij heeft leren typen in haar jeugd) zal ik wellicht niet meer halen, maar ik heb nu al zoveel voordeel van het blind typen."

afbeelding TICKEN typecursus van de baissepositie bij blind typen

Inschrijven

 
copyright © 2016, ticken b.v.    typen leer je wel met ticken.be