Typecursus info

Dyslexie en typeles

Leren typen met tien vingers is een belangrijke vaardigheid voor elk kind, maar vooral ook voor een kind met dyslexie.

Blind typen gunstig effect bij dyslexie

Remedial teachers adviseren kinderen met dyslexie om te leren blind typen en het gebruik van een laptop in de klas. Dyslectische kinderen die vlot kunnen blind typen, kunnen het tempo in de klas beter volgen.
Om goed te kunnen blind typen, moeten de kinderen met dyslexie natuurlijk wel eerst geschikte typelessen volgen.

Ook met dyslexie kan je de typecursus succesvol afronden. Leren typen met de Typereflex®-methode kost de cursist de helft van de tijd van een ‘gewone’ typecursus. Dus in circa 15 in plaats van 30-40 uur, verdeeld over bijvoorbeeld 10 tot 15 weken.

Waarom is de TICKEN typecursus geschikt voor dyslectici?
Gunstig voor de cursist die dyslectisch is zijn de volgende toepassingen:
1. Er wordt gebruik gemaakt van uitleg via videobeelden, dus de instructie hoef je niet te lezen.
2. Ook de oefeningen zie je voor je op het beeldscherm.
3. En elke oefening bestaat uit korte woorden en zinnen, terwijl er nooit meer dan drie regels worden getoond.
4. De typecursus maakt geen gebruik van teksten op papier. Je hoeft daardoor niet steeds te schakelen tussen de leestekst en beeldscherm.
Al deze toepassingen heeft het mogelijk gemaakt dat veel cursisten met dyslexie dankzij de TICKEN typecursus hebben leren blind typen.


Positieve invloed van blind typen

Leren blind typen is een leerproces met een bewezen positieve invloed op de ontwikkeling van het letter- en woordbeeld.
Die gunstige invloed ontstaat dankzij:
  • Extra training van de letter–klankkoppeling bij spellend typen.
  • Interactieve oefeningen met signalering en correctie bij het typen van een verkeerde toets.
  • Steeds weer herhalen van letters en lettercombinaties, die woorden vormen.

Positief effect op taal dankzij blind typen

Een kind met dyslexie ervaart taal als lastig en vaak loopt het kind achter met taal. Dankzij de positieve effecten van blind typen kunnen zij taal positiever ervaren, wat weer goed is voor de mentale gesteldheid.

Gratis proeflessen

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om eerst twee gratis proeflessen te volgen. Deze verplichten je tot niets.

Weet je al zeker dat je jouw kind wilt opgeven voor de typecursus? Ben je enthousiast?
Klik dan op ‘Verder’ en meld je kind of jezelf meteen aan voor de typelessen.
TICKEN rekent geen extra hoge prijs als je dyslexie hebt.
De prijs is gewoon € 79,95 voor de hele typecursus. Ook bij dyslexie.

Dyslexie, wat is dat eigenlijk?


 
 

Klantbeoordelingen

super!!!!!!!!
piet


copyright © 2016, ticken b.v.    typen leer je wel met ticken.be