Typecursus info

De typecursus op school

Steeds meer ouders en leerkrachten vinden een typecursus een goede aanvulling in het curriculum van de moderne school. Een goede typevaardigheid, het kunnen blind typen met tien vingers, is een voordeel voor elk kind. Kinderen die kunnen blind typen zijn beter voorbereid voor de middelbare school en hun latere werk.
De complete TICKEN typecursus inclusief examen kost € 14,10 per deelnemer aan de typecursus en leert kinderen in 30 typelessen, oftewel gemiddeld 15 uren, blind typen. Dat gebeurt op een uitdagende, interactieve manier via internet. Daardoor kunnen kinderen zowel op school als ook thuis hun oefeningen doen.
Dankzij de unieke Typereflex® methode, leert de cursist blind typen in de helft van de tijd van een ‘gewone’ typecursus. De TICKEN typecursus leert kinderen in 30 typelessen van 25-30 minuten blind typen. Dat gebeurt op een uitdagende, interactieve manier via internet. Daardoor kunnen kinderen zowel op school als ook thuis hun oefeningen doen. Je kan overigens na elke oefening tijdelijk stoppen.
De licentiekosten bedragen éénmalig per 12 maanden per school € 81,35. Een rekenvoorbeeld: 20 leerlingen gaan de typecursus volgen voor het TICKEN typediploma = 20 x € 14,10 + € 81,35 = € 363,35.
TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van btw. De gefactureerde activiteiten vallen binnen de wet op omzetbelasting onder de onderwijsvrijstelling.

De leerkracht hoeft zelf niet te kunnen blind typen

Dankzij de interactieve lesmethode hoeft de leerkracht niet zelf blind te kunnen typen. Hij of zij kan wel de voortgang van de leerlingen in de gaten houden en ze motiveren als dat nodig is. Ook ouders ontvangen na elke typeles de resultaten van hun kind. Zo blijven ook zij betrokken en kunnen ze positief stimuleren.

Doelgroep voor de dactylo typecursus

Met de typecursus van TICKEN leren kinderen in 10 weken blind typen met tien vingers, als zij 3 typelessen per week doen. De leerlingen leren spelenderwijs blind typen, zonder dat het kinderachtig wordt. Daardoor is de typecursus ook geschikt voor het voortgezet onderwijs.

Lesinhoud van de dactylo typecursus

De leerlingen leren het blind typen van alle letters, de belangrijke leestekens en de tekstverwerkingstoetsen. Die letters leren zij in de volgorde zoals deze qua frequentie in onze taal voorkomen. Dat is onze sleutel om bijzonder vlot teksten te leren typen. Uiteraard is er ook aandacht voor een gezonde werkhouding achter het toetsenbord en worden er ontspanningoefeningen gedaan, want in het begin kunnen de onwennige vingers flink verkrampen. Elke typeles bestaat een uitleg per video, 6 oefeningen en een korte afsluitende video. Daarna kan de leerling een keuze maken uit een van de zeven typespellen. Door deze typespellen wordt het kind extra uitgedaagd om extra oefenminuten te maken.

Typediploma oftewel Diploma Dactylografie

De typcursus wordt afgesloten met een online examen typevaardigheid. Na het behalen van het examen ontvangt de leerling het typediploma digitaal. De minimale norm voor een typediploma is een typesnelheid van minimaal 100 aanslagen per minuut bij een nauwkeurigheid van minimaal 99%.

Software

De TICKEN typecursus is via internet. Jullie school hoeft dus géén programma’s op het netwerk te laden en de leerling kan ook thuis de typelessen volgen zonder cd-rom, software installatie of oefenboeken.

Zelfstandig leren typen

De leerling kan met de TICKEN typecursus zelfstandig aan de slag. Het programma geeft heldere instructie via videoclips en toont direct een audiovisueel signaal als een verkeerde toets wordt aangeslagen. De leerling ziet na elke oefeningen het resultaat. Op het ‘dashboard’ met de studieresultaten ziet de leerling welke toetsaanslagen goed of juist minder goed onder controle heeft. Eventueel kan hij dan bepaalde letteroefeningen herhalen. In het begin ligt alle focus op nauwkeurigheid. Pas in het laatste deel wordt ook de typesnelheid getoond. Die aanpak werkt erg effectief.

De rol van de leerkracht

De leerkracht hoeft niet zelf te kunnen blind typen. De rol wordt beperkt tot motivator. Middels het eigen overzichtelijke leerlingenoverzicht zie je als begeleider in een oogopslag de resultaten en voortgang van alle leerlingen uit een klas of groep. Op basis van die gegevens kun je leerlingen complimenten geven of stimuleren. Dat kan natuurlijk verbaal, maar ook via een kort tekstbericht vanaf je dashboard. De leerkracht heeft ook de mogelijkheid om de typecursus te doen.

Ook geschikt voor leerlingen met dyslexie

Uit ervaring weten we dat veel kinderen die dyslectisch zijn, met plezier hun typediploma hebben gehaald via de TICKEN typecursus. Dit komt doordat voor dyslectici voor het leren blind typen een methode met interactieve oefeningen op het beeldscherm nodig hebben, omdat oefeningen uit een boekje verstorend werken. TICKEN werkt voor elke cursist met interactieve oefeningen op het beeldscherm. Er is derhalve geen aparte methode nodig voor dyslectici. Voor dyslectische kinderen in de klas is dat extra prettig, omdat zij nu eens geen 'apart geval' zijn. Er zijn echter veel gradaties van dyslectisch zijn en ook de motivatie is bij de één groter dan voor de ander, waardoor het succes van persoon tot persoon kan verschillen. Een groot aantal scholen gebruikt de TICKEN typecursus voor alle kinderen in bepaalde groepen.

Prijzen en condities

De voorwaarden voor een schoollicentie zijn beperkt en helder. In een notendop geldt: Voor scholen gelden de volgende prijzen (onder voorbehoud jaarlijkse prijsindexatie):
- typecursus inclusief examen € 14,10 per leerling
- schoollicentie € 81,35 per licentiejaar per school, inclusief docentenhandleiding en typecursus voor de leerkrachten.
Het handige leermiddel Skinny Typehelp® (€ 11,65 voor scholen, normale prijs € 16,65) is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
Er wordt afgerekend op basis van het geschat aantal leerlingen dat in het jaar zal starten met de cursus. Op basis van dit aantal ontvangt de school de factuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Voor het einde van het licentiejaar vindt er een finale afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal leerlingen. Dat kan een teruggave of extra betaling zijn. De cursusprijs is onafhankelijk van het aantal leerlingen per school. De licentieovereenkomst is per 12 maanden en wordt jaarlijks automatisch verlengd, maar er is geen opzegtermijn. De Algemene Voorwaarden voor de typecursus op school kunnen als pdf gedownload worden. Neem contact met ons op als je vragen hebt of ga naar het aanmeldformulier via de oranje knop. Je kunt nog op ieder moment stoppen met de aanmelding.

 
 

Klantbeoordelingen

hallo TICKEN, ik vind het erg leuk maar de lessen zijn soms wel heel lang! dat vind ik heel jammer!
Saar v/d Bers


copyright © 2016, ticken b.v.    typen leer je wel met ticken.be