Typecursus voor bedrijven en instellingen

U bent op zoek naar een geschikte typecursus voor uw organisatie? De TICKEN typecursus voor bedrijven is een online leeromgeving voor volwassenen en wordt door talloze organisaties gebruikt. Enkele tevreden klanten ziet u rechts vermeld. En het aantal blijft groeien.

Met TICKEN leert de cursist in de helft van de normale tijd blind typen.
Na 10 studie-uren kan men onder andere alle letters blind typen en in de resterende 5 uren ook nog veelgebruikte lettertekens.
Het uiteindelijke resultaat is sneller typen, een efficiënter gebruik van de werktijd en een gezondere werkhouding achter het toetsenbord.

Prijzen voor de typecursus voor bedrijven

De TICKEN online typecursus is inclusief het TICKEN examen voor het typediploma en kost per aangemelde cursist € 91,85 ingeval er gebruik wordt gemaakt van de TICKEN bedrijfslicentie voor meerdere cursisten.

Bedrijfslicentie voor meerdere cursisten
 • indien meerdere werknemers deelnemen
 • bevat TICKEN online typecursus en examen voor het TICKEN typediploma
 • factuur met betaaltermijn van 14 dagen
 • monitorapplicatie voor de bedrijfscoördinator.
€ 91,85 per cursist
Individuele typecursus
 • indien één werknemer leert blind typen
 • bevat TICKEN online typecursus examen voor het TICKEN typediploma
 • factuur met betaaltermijn van 14 dagen of factuur achteraf indien u direct online betaald.
€ 99,95

Skinny Typehelp®

Het handige leermiddel Skinny Typehelp® is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Het helpt de cursist om niet meer naar de toetsen te kijken. Dat afleren is erg lastig zonder hulpmiddel. De prijs is € 16,65 per stuk.

CRKBO logo voor TICKEN typecursus TICKEN staat ingeschreven in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs. Toetsing door het CRKBO houdt in dat u weet dat u met een instituut te maken heeft dat getoetst is op kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. TICKEN is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en vrijgesteld van btw.

Uw organisatie of uzelf aanmelden? Kies de buttons die van toepassing is of lees verder voor meer gedetailleerde informatie.

Meer informatie? Lees dan verder.

Over de Typereflex®-leermethode

Dankzij de unieke Typereflex®-leermethode leert de cursist in de helft van de 'normale' tijd blind typen. Dus in circa 15 in plaats van 30-40 uur. En dat op elke computer, op het werk en/of thuis. Interactief, uitdagend en met een duidelijke uitleg via video-instructies met een virtuele studiebegeleidster.
Je verliest geen tijd aan saaie, onzinnige lettercombinaties, maar leert meteen woordjes typen. Als je kan blind typen, typ je namelijk zoals je leest: hele woorden. Dit is ook wetenschappelijk bewezen en de basis van de Typereflex®-methode: je hersenen herkennen het ‘plaatje’ van een woord zelfs als je alle binnenste letters op andere volgorde zet. Lees de tekst hiernaast maar eens.

De 10 sterke punten van TICKEN Typecursus voor bedrijven

 1. dankzij de unieke Typereflex®-leermethode leer je blind typen in de helft van de tijd van andere typecursussen;
 2. het TICKEN examen typevaardigheid is inbegrepen bij de typecursus, maar niet verplicht.
 3. direct na de aanmelding kun je beginnen;
 4. via internet, zodat je overal, ook thuis, kunt oefenen;
 5. interactief, dus je weet het direct als je een foute aanslag maakt;
 6. elke oefening in de typeles werkt als een game met een scorelijst;
 7. aan het einde van elke typeles wacht de cursist een facultatieve uitdagende typegame;
 8. persoonlijk advies voor de toetsen die extra aandacht verdienen;
 9. Veiligheid van data en Privacy van persoonlijke gegevens worden optimaal gekoesterd;
 10. TICKEN werkt klimaatneutraal. Alle CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Direct starten, op het werk of thuis leren

Beginnen met de online typecursus kan direct.
Na aanmelding van het bedrijf, voert de coördinator de e-mailadressen en namen in van de medewerkers, die de typecursus gaan volgen.
Die medewerkers ontvangen daarop direct een e-mail met hun inloggegevens.
Zij kunnen op het werk en/of thuis de cursus blind typen volgen, want de TICKEN typecursus is via internet.

Doordat de werknemers elke dag blind typen, zal de snelheid van typen na afloop van de typecursus nog maandenlang snel toenemen. De geschatte toekomstige typesnelheid en jaarlijkse besparing aan typetijd kan bepaald worden met de 123-typtest van TICKEN.

Facturering

De factureringsvoorwaarden zijn beperkt en helder.
Na inschrijving voor de bedrijfslicentie ontvangt uw organisatie een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.
Voor het einde van het licentiejaar vindt er een finale afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal geregistreerde cursisten. Dat kan een creditering of extra betaling zijn ten opzichte van uw initiële schatting bij de registratie.

Individuele inschrijvingen van de TICKEN typecursus voor bedrijven met TICKEN examen kunnen direct online betalen of kiezen voor een factuur met betaaltermijn van 14 dagen.
U kunt de Algemene Voorwaarden downloaden als pdf-bestand.
Neem contact met ons op als u vragen hebt of meldt uw organisatie of uzelf aan via onderstaande buttons.


Tot slot. Gezondere werkhouding: rechtop zittend blind typen is het ARBO-advies

Er ook een positief ARBO-effect. De werknemer zit tijdens blind typen rechtop en niet meer voorovergebogen met het hoofd op een neer knikkend over het toetsenbord. Dat is veel minder belastend voor rug, schouders en nek. Sneller en gezonder werken, wie wilt dat wil toch iedereen?

In het Arbobesluit en de Arboregelingen zijn eisen opgenomen voor beeldschermwerk. Deze eisen zijn gebaseerd op de EG-richtlijn nr. 90/270/EEG van 29 mei 1990. Alle beeldschermwerkplekken dienen te voldoen aan de in de wet gestelde eisen.
Werkhouding
Voor het beeldschermwerk dienen de volgende richtlijnen m.b.t. de werkhouding in acht genomen te worden voor een gunstige lichaamshouding:

 • Bij ‘blind typen’ wordt voornamelijk naar het beeldscherm of het document gekeken ligt de kijkhoek tussen 6 en 9 graden;
 • De rug goed rechtop ondersteund door de rugleuning;
 • De armsteun dient zo ingesteld te zijn dat de onderarm gesteund wordt en de vingers ontspannen op het toetsenbord liggen;

Voorbeelden van ongunstige lichaamshouding zijn:

 • Langdurig in gebogen houding zitten, met gedraaide rug of nek werken: zo werken personen die niet kunnen ‘blind typen’, met kans op meer ziekteverzuim.

In de nieuwe richtlijn voor gezond werken met computers, stelt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB): “Blind typen helpt”.
Men stelt dat werknemers moeten leren gebruik te maken van sneltoetsen en betere typevaardigheden (blindtypen). Dat kan klachten helpen voorkomen.