Disclaimer voor ticken.nl

Disclaimer voor ticken.nl

Algemeen

TICKEN B.V. (Kamer van Koophandel 24454327), hierna te noemen TICKEN, verleent u hierbij toegang tot ticken.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. TICKEN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

TICKEN spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TICKEN.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. TICKEN oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. TICKEN zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TICKEN en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TICKEN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer is met behulp van de ICTRecht-disclaimergenerator opgesteld en kan van tijd tot tijd wijzigen.