disclaimer

Disclaimer van de TICKEN Typecursus

Algemene Disclaimer

TICKEN neemt alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid in acht om deze website accuraat en tijdig met informatie te vullen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website volledig of accuraat is. Alle informatie wordt onder voorbehoud van fouten en wijzigingen geplaatst. Op deze website zouden technische of typografische fouten kunnen voorkomen. De informatie op onze website mag door TICKEN vrij en zonder enige waarschuwing of verplichting veranderd of verwijderd worden. TICKEN is in geen geval aansprakelijk aan enige partij voor schades die direct, indirect of anderszins ontstaat door het bestaan van en het gebruik van deze website. Zonder enige begrenzing betreft dit onder andere schadevergoeding voor gederfde winst, onderbreking van het zakelijke verkeer, verlies of beschadiging van programmatuur of andere data op uw informatieverwerkingssysteem. Of anderszins ontstane schades.

Privacy

De website van TICKEN kan links naar andere websites bevatten. Daarom laten wij u weten dat TICKEN niet verantwoordelijk is voor de privacyregels van andere websites dan de onze. We raden u aan dit voor ogen te houden als u deze site verlaat. Wij bevelen u ten stelligste aan dat u altijd kennis neemt van de privacyverklaringen op sites die om identificeerbare, persoonlijke informatie vragen.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van TICKEN. De content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van TICKEN. Het copyright van deze site berust bij TICKEN. Alle informatie, zoals tekst en afbeeldingen, mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van TICKEN worden gebruikt.

Gegevensbescherming

De gegevens die TICKEN van u ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw orders. Alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven, worden ze gebruikt voor overige doeleinden. TICKEN gaat zeer vertrouwelijk met uw gegevens om en houdt zich strikt aan de eisen die de Wet op de Persoonsbescherming stelt.

Copyright © 2010-heden TICKEN - alle rechten voorbehouden

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms-)rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van TICKEN en de hierbij aangesloten bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 
 

Klantbeoordelingen

ik mag bijna proefexamen doen. Ik vind het gek dat je extra moet betalen voor een diploma. Dit stukje heb ik blind getypt. Mijn cijfer is een 7+
Johanna terpstra


copyright © 2016, ticken b.v.    typen leer je wel met ticken.be