Privacy statement van TICKEN

Privacy statement van TICKEN

Identiteit van TICKEN

Vestigingsadres: TICKEN B.V., Jacob van Lenneplaan 22, NL-3743 AR BAARN.
Postadres klantenservice: Jacob van Lenneplaan 22, NL-3743 AR BAARN
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier op ticken.be onder de link ‘Contact
KvK-nummer: 24454327
BTW-identificatienummer: NL8204.68.125.B01

Algemeen

TICKEN respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde jou een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten jij hebt.

TICKEN werkt conform de wettelijke regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld, of voor secundaire doeleinden gebruikt, zonder door jou vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming. De data waar wij verantwoordelijk voor zijn worden zorgvuldig behandeld en digitaal beveiligd.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TICKEN acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

          wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

          wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

          wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

          wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

          wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TICKEN is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-08-2018 14:45 u.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Factuuradres

E-mailadres

Geboortedatum

Privacy bij digitale leermiddelen op school

Onze online typecursus wordt jaarlijks door talloze scholen in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo ingezet zodat leerlingen/studenten het typediploma kunnen behalen. Dit betekent dat onze typecursus en examen digitale leermiddelen zijn. Daarbij worden gegevens over de leerling gedeeld tussen school en TICKEN als leverancier van die leermiddelen. Denk aan inloggegevens en type-examenresultaten. De Rijksoverheid wil dat scholen daar goede afspraken over maken met hun leverancier. Want de school moet de privacy van haar leerlingen beschermen.

TICKEN is een van de geregistreerde deelnemers van het Privacyconvenant Onderwijs en verwerkt data volgens de AVG privacyregelgeving.
Daarmee willen wij laten zien dat de gegevens van leerlingen bij ons echt veilig zijn.

In dit Privacyconvenant Onderwijs staat onder andere dat:

  • scholen de regie hebben over de persoonsgegevens van leerlingen;
  • scholen en leveranciers maatregelen treffen en afspraken maken om gegevens van leerlingen te beveiligen;
  • scholen en leveranciers een pseudoniem gaan gebruiken, zodat leveranciers minder persoonsgegevens van leerlingen hoeven te ontvangen;
  • wij alleen de noodzakelijke gegevens verwerken (naam, geboortedatum i.v.m. het typediploma, e-mailadres). Wij bieden elke school de optie aan om een fictief e-mailadres te creëren.
  • data-uitwisseling vindt beveiligd plaats via versleutelde encryptie, herkenbaar aan de aanduiding https in de adresbalk;
  • In het kader van de AVG maken wij gebruik van de verwerkersovereenkomst volgens het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0.
TICKEN student data privacy afbeelding

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten
Via ticken.nl kun je een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij je de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: 

          via social media

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Deze TICKEN-website gebruikt functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik en de kwaliteit van onze website te meten.
Ook plaatsen wij graag marketing cookies. Deze maken het mogelijk om gepersonaliseerde en relevante aanbiedingen te tonen en social media koppelingen te maken. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

          Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

          De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem

          Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kun hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
TICKEN
Jacob van Lenneplaan 22
3743AR Baarn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jouw rechten

Je kunt altijd aan TICKEN vragen welke gegevens over jou worden verwerkt en je mag verzoeken je gegevens te corrigeren. Daarbij moet je de gewenste veranderingen aangeven middels het contactformulier op www.ticken.be op de webpagina Klantenservice/Contact. Je hebt ook recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Stuur in dat geval ook het verzoek per contactformulier.

Indien je jezelf hebt aangemeld voor (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties, maar geen prijs meer stelt op het ontvangen daarvan, dan kun je TICKEN hiervan op de hoogte stellen via jouw persoonlijke pagina.

Informatie over het privacy beleid van TICKEN

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van TICKEN kun je een e-mail sturen via het contactformulier op www.ticken.be onder het kopje ‘Contact’.

 

Deze TICKEN website gebruikt functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik en de kwaliteit van onze website te meten.
Ook plaatsen wij graag marketing cookies. Deze maken het mogelijk om gepersonaliseerde en relevante aanbiedingen te tonen en social media koppelingen te maken.
Door op “Ja, ik ga akkoord” te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle hiervoor omschreven cookies.
Indien je klikt op “Nee, ik ga niet akkoord” plaatsen we alleen noodzakelijke en analytische cookies.